گوشه نشین
Links

نگهداری در قفس

طوطی نبایستی از خانواده اتان عایق باشد زیرا به معاشرت دیگران نیازمند است

در صورتیکه پرنده در تنهائی بحال خود گذاشته شود ،از غصه تلف خواهد شد . بنابر این باید قبول کنید که اطا قی را که طوطی در انست ، به   منزله ی محیط پروازش نیز خواهد بود. گرچه که برخی انواع انها در اسارت میل چندانی به پرواز نشان نمی دهند،گروهی دیگر

از پروازهای سریع خود در اطاق نمی گذرند .

طوطی ها ذاتا پرندگتنی خزنده بوده ولی استعداد انان در این زمینه متفاوت است .

برخی بیشتر منقار وپاهای خودرا بکار میگیرند تا بالهای شان را.برای هر دونوع تحرک بایستی روزانه امکان کافی را برای پرنده فراهم کرد.

اما پرنده ابتدا به قفس مناسبی نیاز دارد که از ان بر محیط اطراف خود تسلط پیدا نماید .

قفس مناسب

در بازار انوا ع متنوعی از قفس طوطی ارائه میشوند:قفس های ارائه شده شامل انواع زینتی،کوچک مدور تا چوبی ویا از بامبو (نی)می باشند.

طوطی سالم در زمانی کوتاه قفس های نوع اخر را به یک مشت تکه چوب تبدیل میکند در تخصصوص شونه!

قفس های خوب مخصوص طوطی های گران هستتند.بعضی از سازندگان قفس برای سود بیشتر وپایین اوردن قیمت،قفس هایی کوچک

 روانه ی بازار می کنند.

طوطی هائی مثل کاسکو ،امازون،کاکادو،ویا ارا به قفسی چهار گوش وبلند به اندازه ی حد اقل100*70*68سانتیمتر نیازمندنداتفاع قفس از پهنا ی ان بسیار مهم تر است.قفسی به اندازه ی 100860*40سانتیمتر مکان مناسبی جهت خزیدن بوده و حتی دو  طوطی می توانند ساکن ان باشند .

در صورتی که قفسی بطور محسوس کوچکتر باشد،می تواند

عنوان خوابگاه استفاده شود.علاوه بر قفس های بزرگ چهار گوش یک سری

انواع نامناسب نیز در بازار ارائه می شود . شمردن نقا ط ضعف انها وقت زیادی می برد+من حال نوشتنشان را ندارم

لذا دراینجا نکاتی که ضمن خرید قفس باید به انها توجه کرد بدین شرح است:

1-میله های قفس بایستی  اهنی و نسبتا قطور بوده و اب داده (اب کرم)شده باشند.

میله های عایق شده با پلاستیک سفید نامنا سبند،زیرا پرنده پلاستیک را جویده و اهن به اسانی زنگ خواهد زد.

2-قفس بایستی دارای میله های عرضی نیز باشد زیرا طوطی مایل به خزیدن ،روی میله های طولی تنها،به اسانی قادر به بالا وپائین رفتن نیست.

3-سقف قفس بایستی صاف و مسطح بوده تا پرنده ی اهلی قادر به رفتن روی ان باشد.

پرنده روی قفس مدور یا کروی به سختی قادر به حفظ تعادل است . در صورتی که از قبل قفسی مدور داشتید ،روی ان شاخه ای جهت

نشستن قرار دهید . میله های نشیمنگاه  جهت منتاژ  روی قفس وجود دارد که خود نیز احیانا قادربه ساختن ان خواهی بود .

4-تنها یک میلهی نشیمن گاه دقفس بسیار کم است . طوطی زندانی نبوده وبایستی خود را در محیطش سر حال احساس نماید .

پرنده بایستی از روی یک میله به خوبی به ظروف اب وغذا خود دسترسی داشته باشد.

5-درصورتی که قفس دارای تاب است،ابتدا مدتی پرنده را بحال خود بگذارید .در صورتی که دیدید طوطی با علاقه از ان استفاده می کند،انرا

درون قفس باقی بگذارید،در غیر این صورت یعنی در حالت بی توجه ای ویا مزاحمت پرنده،تاب را بردارید(در طوطی ها بی جمبه کم پیدا میشود بسیاری ازانها از تاب استقبال می کنند )

6- از جمله وسایل های قفس دو یا سه ظرف خوراک واب خواهدبود.یک ظرف مخصوص دانه یکی مخصوص اب اشامیدنی ویکی برای میوه ،

سبزی ویا خوراکی های اضافی می باشند.این ظروف بایستی از خارج قابل پرکردن باشند.تصویر روبزار پرنده ی خو نگرفته

در اثر داخل شدن دست در قفس ترسیده و دیر تر اهلی می شود.

7-درهای قفس عواملی مهمی هستند . اگر درها تنها بصورت جفتی باشند،احتمال یادگیری سریع از طرف طوطی و باز کردن انها وجود دارد.

این اقدام موجب شادمانی پرنده خواهد شد. خصوصا انکه ازادی را برایش می گشاید .بنابر این درها بایستی توسط قفل یاویا قلاب به طور مطمئن بسته شوند.  در کف قفس صفحه ی مشبکی قرار دارد.صاحب نظران درمورد بود یا نبود این صفحه اختلاف نظر دارند .من این صفحه را

زائد می دانم  وانرا از قفس خارج کردم.تنها امتیاز: این صفه انست که پرنده با فضله هایش تماس پیدا نمی کند

(البته صرف نظر از انکه روی این صفحه نیز اثراتی ازفضله برجای می ماند).

نقا ط ضعف صفحه:

 

دم های طویل برخی طوطیها دران گیر کرده وپرهای نازک خود را به مرور از دست می دهند .

8-استفاده از کشوئی محکم در زیر قفس ،عملی ومفید است . کشو بایستی بدون اصطکاک حرکت کند . گه گاه بایستی انرا با اب جوش تمیز ساخت.

به اندزه ی یک قفس خوب فمحلی مناسب درمنزل برای قرار دادن قفس مهم خواهد بود.

قفس نبایستی روی زمین قرار داده شود،زیرا پرنده احساس امنیت نکرده  وخود را در مخاطره می بیند (به خاطر اینکه در بالای سر خود تسلط ندارد).قفس باید در ارتفاع دید یک انسان ایستاده باشد.دربازار می توان میزها یا نرده های فلزی مناسبی برای قرار دادن  در زیر قفس تهیه کرد .قبلا از استحکام این میزها یا نرده ها اطمینان حاصل کنید.همچنین شما میتوانید از میز یا کمد چوبه به انوان پایه قفس استفاده کنید،زیرا پرنده بعدها به طور ازاد روی انها قادر به بالا وپاین رفتن می باشد.پرنده ابتدا در این قفس به محیط جدید  خوگرفته وبا ان اشنا می شود . ابتدا در قفس بسته می ماند.

اما این وضعیت نباید زیاد طول بکشدزیرا طوطی نمیتواند تمام عمر خود را  درقفس بماند

البته این به این معنی نیست که طوطی بعدا" به قفس احتیاج ندارد

مناسب ترین مکان جهت قرار دادن قفس

قبل از قرار دادن طوطی در قفسی ،مناسب بایستی مکان مناسبی برای قفس درنظر گرفت. محل قرار گرفتن طوطی نبایستی مرکز تجمع اعضاء خانواده باشد.

گوشه ای ارام و دور از هیاهو که پرنده از ان بر تمامی سالن مسلط باشد،

بسیار مناسب است.

اما چنین وضعی پایدار نبوده وطوطی اهلی نیاز به نزدیکی باانسان دارد

بهتر است قفس را سه کنج دیوار یا پشت به دیوار باشد،تا پرنده از پشت احساس امنیت کند.

طوطی نیاز به نور روز دارد.

پس محلی نزدیک به پنجربسیار مناسب است،بایستی زمانیکه خورشید کاملا" مقابل پنجره است،پرنده مکانی درسایه   دارا باشد،در غیر اینصورت گرمای زیاد موجب ازارش خواهد شد.قفس نبایستی مستقیما روی شوفاژ قرار داده شود، زیرا گرمای حاصله از ظرفیت پرنده خارج است.قرار دادن قفس به فاصله ی کمی از پنجره هم زیان اور است، زیرا پربال زدن پرنده های خارجی موجب وحشت گمراهی ذهن طوطی خواهد شد. مهمترین شرطی که

محل قرار دادن قفس باید دارا باشد،

پرنده هیچگاه نبایستی در مسیر جریان هوا قرار گیرد . درصورتیکه منزل شما فاقد محل حفاظت شده در مقابل جریان هواست، باید هیچگاه در های پنجره را بازنکنید در صورت لزوم پنجره ای را باز کنید که مجهز به پشگیر (توری دار)باشد.

عاملی مهم به نام درخت خزیدن

وسیله ای بهسیار مهم در نگهداری طوطی که بعد ها برای پرنده ی اهلی شده بهصورت اغامت گاه همیشگی در خواهد امد ،درخت خزیدن می باشد.

بهتر است که شاخه های قوی نه چندان بلند برای این منظور انتخواب شود

داشتن شاخه های فرعی افقی بسیار مورد توجه طوطی خواهد بود. پوسته ی شاخه ها نیز مهم است، زیرا طوطی علاقه ی زیادی به کندن ان دارد.

شاخه ی درختان میوه،چنار، بید، زیرفون، اسفندان وهتر بسیار مناسبند.

شاخه ها در سرگرمی و حتی تغذیه نقش مهمی دارند مدت زمان بر پا بودن درخت بستگی به میزان اشتغال پرنده دارد.پس از انکه شاخه ها جویده شدند،باید شاخه های جدیدی را جایگزین کرد.احتمالا شاخه های جدید برای پرنده ناشناس بوده وممکن است مدتی به انهاخیره شود.اما به زودی به شاخه های جدید خو گرفته و خود را مشغول خواهد کرد،زیرا شاخه های جدید امکانات بیشتر و منا سب تری را در اختیارش می گذارند.تا زمانیکه پرنده خود را با درخت مشغول می کند، صدمه ای به مبل ها و اثاثیه وارد نمی شود.به عنوان پایه درخت امکانات زیادی وجود دارد.گلدانی پر از ماسه،که به میزان لازم سنگین شود و مانع از واژگون شدن درخت خواهد شد.

شاخه هارا میتوان داخل قفس (درقفسهای بزرگ)ویا نزدیک ان قرار داد.بهتراست شخه ای به طرف در قفس وشاخه ای دیگر به طرف مبل یاصندلی اتاقی که در ان ساکن هستید باشد.

به این ترتیب پرند هبسته به میل خود به اسانی قفس ویا ساکنان منزل را دردسترس خواهد داشت.

[ یکشنبه 21 فروردین‌ماه سال 1390 ] [ 02:55 ب.ظ ] [ شیوا ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

Statics
تعداد بازدید ها: 43969


قالب میهن بلاگ download قالب بلاگفا قالب بلاگ اسکای قالب وبلاگ اخلاق اسلامی قالب وبلاگ دیکشنری آنلاین ایجاد فرم تماس ایجاد گالری عکس نمایش اوقات شرعی تقویم جلالی رتبه سنج گوگل مترجم سایت نمایشگر آی پی گوگل ساخت کد صوتی آنلاین آمارگیر فونت های زیباساز تغییر شکل ماوس فال حافظ فال عشق طالع بینی هندی طالع بینی ازدواج بازی آنلاین